Tầm nhìn và sứ mệnh

 

Tầm nhìn

BCG định hướng trở thành một trong những công ty đa ngành tốt nhất Việt Nam. Nền tảng cho việc tăng trưởng và mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp được thông qua các hoạt động mua bán và sát nhập các doanh nghiệp có giá trị và tiềm năng tốt. Hoạt động tư vấn và dịch vụ ngân hàng đầu tư là trung tâm, nhằm tạo ra các lợi thế tương hỗ, các giá trị khác biệt và sự gắn kết cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.

 

 

Sứ Mệnh

Sứ mệnh của BCG là không ngừng xây dựng lòng tin và giá trị cho đối tác, khách hàng, cổ đông và cán bộ công nhân viên thông qua việc kết nối và hiện thực hóa thành công các cơ hội kinh doanh, dựa trên những nền tảng kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp, các mối quan hệ vững chắc và những hiểu biết sâu rộng về văn hóa địa phương cũng như quốc tế.

 

 

Nền tảng giá trị

 

Khách hàng và đối tác là trọng tâm của mọi chiến lược phát triển kinh doanh.

Đội ngũ chuyên gia năng động, sáng tạo và tính chuyên nghiệp cao.

 

Văn hóa Tiên phong – Sáng tạo – Hoài bão.

Tối đa hoá giá trị doanh nghiệp trên cơ sở phân bổ và sử dụng các nguồn lực hợp lý và hiệu quả.

Trách nhiệm cao với đồng nghiệp và cộng đồng.