Ông Phạm Minh Tuấn

Ông Tuấn được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám Đốc Điều hành của BCG vào tháng 8 năm 2017. Trên cương vị này, Ông Tuấn chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của BCG. Ông Tuấn đồng thời chịu trách nhiệm về quan hệ với nhà đầu tư, tham gia phát triển chiến lược của BCG và hiện thực hoá giá trị gia tăng cho các dự án đầu tư của BCG. Ngoài ra, ông Tuấn tham gia quản lý trực tiếp các dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và bất động sản của BCG.

Trước khi tham gia hoạt động điều hành của BCG, Ông Tuấn là chuyên gia tài chính cấp cao của BMO Nesbitt Burns Wealth Management, một trong những công ty môi giới chứng khoán và quản lý dịch vụ đầu tư cho khách hàng cá nhân lớn nhất Canada, trong cương vị này, ông Tuấn chuyên làm về báo cáo tài chính về hiệu quả hoạt động và báo cáo theo luật định, hỗ trợ lãnh đạo cấp cao trong việc phân tích kết quả hoạt động, lợi nhuận kinh doanh, chi phí lương và thu nhập của nhân viên môi giới, và vị thế cạnh tranh của công ty so với các đối thủ trên thị trường. Trước đó, ông Tuấn làm việc tại Ngân hàng Citibank Canada với chức vụ Phó Chủ Tịch phụ trách báo cáo tài chính theo luật định. Trước khi tham gia Citibank Canada, ông Tuấn đã từng làm việc tại hãng kiếm toán và tư vấn PwC tại Canada và Việt Nam.  

Ông Tuấn có bằng Thạc sỹ Ngân hàng và Tài chính đại học Monash, Úc. Ông hiện là thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).