Ông Nguyễn Viết Cương

Ông Cương là thành viên Ban Kiểm soát của BCG từ tháng 5/2019. Ông Cương có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kiểm toán và kiểm soát nội bộ của các công ty đầu tư đa ngành tại Việt Nam. Giai đoạn 2013, ông công tác tại công ty kiểm toán phía Nam.

Ông Cương tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, được cấp chứng chỉ Kiểm toán viên (CPAVN) và Chứng chỉ đào tạo Luật sư Việt Nam.