Ông Nguyễn Thanh Hùng

Ông Hùng là một trong những người thành lập BCG kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách  mảng Cơ sở hạ tầng của BCG. Ông tập trung  quản lý các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của BCG như : dự án BOT 830, nhà ở xã hội Long An và dự án BT Nguyễn Hữu Trí.  

Hiện nay, ông Hùng còn đảm nhiệm chức vụ Tổng giám Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Và Vận Tải (TRACODI). Với chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực quản lý dự án và M&A, dưới sự lãnh đạo của ông, Tracodi đã mở rộng danh mục đầu tư sang ba lĩnh vực cốt lõi : cơ sở hạ tầng ; thương mại sản xuất và khai thác đá. Ông góp phần tạo nên một nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển danh tiếng của Tracodi – doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ông Hùng tốt nghiệp cử nhân Anh Văn trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và cử nhân Tài chính doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.