Ông Nguyễn Thanh Hùng

Ông Nguyễn Thanh Hùng là Thành viên Hội Đồng Quản Trị và là Phó Tổng Giám đốc của BCG. Ông Hùng quản lý mảng dịch vụ Ngân hàng đầu tư và mảng Cơ sở hạ tầng của BCG, đẩy mạnh hợp tác giữa BCG với các công ty, tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm phát triển chiến lược kinh doanh và tiếp thị  của công ty.Ông Hùng có nhiều năm kinh nghiệm quản lý điều hành tại các tập đoàn tài chính và bất động sản trong nước. 

Ông Hùng tốt nghiệp cử nhân Anh Văn trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và cử nhân Tài chính doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.