Ông Nguyễn Hồ Nam

Ông là người sáng lập và Chủ tịch HĐQT của BCG, các hoạt động của BCG đều dựa trên các nguyên tắc về kiến tạo giá trị và quản lý kinh doanh của ông. Với sự phân tích sắc bén, tư duy sáng tạo và phản biện cùng với khả năng tương tác tốt của ông chính là nền tảng giúp ông xây dựng môi trường làm việc và văn hóa BCG cũng như xây dựng các mối quan hệ với các đối tác. Ông Nam là người hoạch định chiến lược phát triển, nhận diện giá trị công ty và trực tiếp tham gia vào các vụ sát nhập của BCG.

Hiện nay, ông Nam cũng là Chủ tịch của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Và Vận Tải (TRACODI), một công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và là một công ty con của BCG.

Trước khi thành lập BCG năm, ông Nam là người sáng lập và Chủ tịch của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sacombank, một trong những công ty chứng khoán môi giới tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là Phó Tổng Giám đốc của Sacombank, nơi ông chịu trách nhiệm về mảng thẩm định tín dụng. Trước đó ông phụ trách về mảng tài chính doanh nghiệp tại Unilever Úc và  Trưởng phòng Kế toán Tài chính tại Unilever Việt Nam.

Ông Nam là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, mua bán và sáp nhập , tái cấu trúc và tư nhân hóa doanh nghiệp. Ông có mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp và ngân hàng tại Việt Nam.

Ông Nam là cử nhân Tài Chính đại học Kinh Tế TP.HCM. Năm 2003, ông được học bổng từ Chính phủ Úc (ADS) và ông tốt nghiệp Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng  đại học Monash (Úc).