Ông Lê Thành Trung

Ông Trung đảm nhận vị trí Trưởng đại diện khu vực miền Bắc của BCG từ tháng 09/2017.