Ông Jung In Sub (Kevin)

Ông Kevin là Phó Chủ tịch BCG từ tháng 5/2017. Ông  Kevin hiện là Phó Chủ tịch HĐQT của BCG  và chịu trách nhiệm về chiến lược tăng trưởng tổng thể của BCG, phát triển bền vững và giàm thiểu các rủi ro đầu tư trong dài hạn. Ông Kevin cũng chịu trách nhiệm kết nối các cơ hội đầu tư giữa BCG và nhà đầu tư Hàn Quốc.Ông có kinh nghiệm làm việc lâu năm cho tập đoàn Hanwha trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Ông Kevin có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý đầu tư- phát triển bất động sản .Ông từng có thời gian dài công tác tại Văn phòng chính phủ Hàn Quốc với trên cương vị Phó Tổng thư ký của Tổng thống , nơi ông tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý chính sách công . Trước đó, ông Kevin giữ chức vụ Trợ lý điều hành cho Chủ tịch và Giám đốc điều hành Tập đoàn Daewoo Corporation.

Năm 2013, ông làm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ  của tập đoàn Hanwha . Năm 2016, ông thành lập Green Egg, công ty đầu tư kết nối các cơ hội đầu tư và Việt Nam cho các công ty Hàn Quốc.

Ông là cử nhân quản trị kinh doanh đại học Quốc gia Seoul (SNU), Hàn Quốc và MBA chuyên ngành chính sách kinh doanh Đại học Boston, Mỹ.