Ông Jung In Sub (Kevin)

Ông Kevin là Phó Chủ tịch BCG từ tháng 5/2017.Ông có kinh nghiệm làm việc lâu năm cho tập đoàn Hanwha trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Hiện tại, ông là Nhà sáng lập và CEO của Công ty TNHH Green Egg.

Ông là cử nhân quản trị kinh doanh đại học Quốc gia Seoul (SNU), Hàn Quốc và MBA chuyên ngành chính sách kinh doanh Đại học Boston, Mỹ.