Ông Dương Đức Hùng

Ông Dương Đức Hùng là  Thành viên Ban Kiểm soát của BCG từ tháng 06/2018.

Giai đoạn 2015-2018, Ông Hùng là Phó Tổng giám đốc BCG. Giai đoạn 2011 đến 2013, Ông Hùng từng công tác tại Công ty Đầu tư Phát triển Thường Thành tại Lào với chức vụ Phó Tổng giám đốc . Hiện nay ông còn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam và Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Trường Thành Đại Nam.

Ông Hùng tốt nghiệp Cử nhân Luật.