Ông Đặng Trung Kiên

Ông Đặng Trung Kiên là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị BCG từ tháng 4.2015. Ông Kiên hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (TRACODI). Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư và Phát triển Trường Thành Việt Nam.Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, ông đã thể hiện xuất sắc vai trò điều hành, định hướng hoạt động cho doanh nghiệp đảm bảo đúng pháp luật, nghiệp vụ và hiệu quả.

Ông Kiên tốt nghiệp Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội.