Ông Andy Tan

Ông Andy là thành viên Ban Kiểm soát của BCG từ tháng 5/2017. Trước đó, ông giữ chức vụ Giám Đốc Dự Án Thương Mại Điện Tử của BCG. Ông Andy là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn công nghệ thông tin và kinh doanh về việc xây dựng, phát triển, nâng cao lợi nhuận, hiệu quả và giá trị của công ty.

Ông Andy tốt nghiệp ĐH Quốc gia Singapore với bằng cử nhân chuyên ngành Communication & New Media và cũng được tổ chức Capital Markets and Financial Advisory Services chứng nhận tại Singapore.