Cơ hội nghề nghiệp

BCG cần tuyển dụng Chuyên viên IR với nội dung chi tiết như sau:

TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ:
• Chuẩn bị tài liệu, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông thường niên.
• Thực hiện chức năng cầu nối thông tin giữa Ban lãnh đạo công ty với cổ đông và nhà đầu tư.
• Làm việc với các công ty chứng khoán, Sở và ban ngành liên quan để thực hiện các công việc theo yêu cầu.
• Cập nhật các tin tức sự kiện của công ty đến nhà đầu tư.
• Thực hiện Công bố thông tin trên SSC, HOSE, hệ thống điện tử IDS và website công ty.
• Chuẩn bị các báo cáo quý cho cổ đông và nhà đầu tư. 
• Tham gia tổ chức các sự kiện của công ty khi được yêu cầu.
• Duy trì, theo dõi mối quan hệ với các nhà đầu tư và đối tác tiềm năng.
• Chuẩn bị các tài liệu để quảng bá doanh nghiệp với khách hàng và đối tác kinh doanh.
• Cập nhật các bài báo viết về công ty và phản hồi về tính chính xác của các bài báo.
• Dịch thuật các tài liệu công bố thông tin, tài liệu họp và các hồ sơ khác sang tiếng Anh.
YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM VÀ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA
Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Quản trị Kinh Doanh, Kinh tế.
Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, quản trị doanh nghiệp.
ƯU TIÊN KỸ NĂNG
Tiếng Anh: Có thể sử dụng tiếng Anh lưu loát ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Photoshop).
CÁC YÊU CẦU KHÁC
Phẩm chất: Có tính kỷ luật, trách nhiệm cao, có khả năng chịu được áp lực công việc, khả năng tư duy logic, tự tin trong giao tiếp, chín chắn, bảo mật thông tin.
Sức khỏe: Tốt.

Ứng viên vui lòng email thông tin đến Bà Thúy Hạnh- Chuyên viên Nhân sự theo địa chỉ email: Hạnh.ntt@bamboocap.com.vn với tiêu đề Đơn xin ứng tuyển cho vị trí Chuyên viên IR