Bà Lê Thị Mai Loan

Bà Lê Thị Mai Loan là thành viên Ban Kiểm soát của BCG từ tháng 4.2015. Bà Loan hiện là Thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (TRACODI) . Trước đó, bà Loan đã có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty lớn như: Công ty tài chính Cổ phần Handico, Công ty Chứng khoán Sacombank.

Bà Loan tốt nghiệp Cử nhân kinh tế trường Đại học Kinh tế Tp.HCM và Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh Quốc tế Đại học Quản trị Paris-PGSM, Pháp.