Sự kiện & Hoạt động

VNM hỗ trợ & bao tiêu toàn bộ sản phẩm sữa của DLG

Theo đó, VNM sẽ trở thành đối tác chiến lược của DLG bằng việc chịu trách nhiệm tư vấn cho DLG xây dựng dự án chăn nuôi bò sữa theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của VNM về chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi, vận hành dự án, quy trình thức ăn, quy trình chăm sóc và đào tạo kỹ thuật viên.

Chi tiết

Bamboo Capital (BCG) hoàn tất việc đầu tư vào Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Vận Tải (Tracodi) với tỷ lệ sở hữu là 70%

Cũng tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường của Tracodi được tổ chức vào sáng nay, ngày 17.04.2015, đại hội đã thông qua việc bầu lại 5 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2013-2018

Chi tiết

Bamboo Capital (BCG) tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015

Ngày 15/04/2015, Bamboo Capital (BCG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 với sự tham dự của cổ đông công ty cùng cơ quan truyền thông.

Chi tiết

Công bố thông tin và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015

Công bố thông tin và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015

Chi tiết

Công Ty CP Bamboo Capital (BCG) tham gia hoạt động tài trợ Cục Bảo Vệ Chính Trị V

Ban lãnh đạo BCG đã tham dự buổi lễ tài trợ do Cục bảo vệ chính trị V- trực thuộc Bộ Công An tổ chức. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của BCG trong công tác bảo vệ chính trị, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chi tiết

Thư mời và tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2015

Thư mời và tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2015

Chi tiết

Đại diện Bamboo Capital tham gia đại hội đồng cổ đông bất thường, biểu quyết và phát hành hoán đổi cổ phiếu M&A Cty Mass Noble

Đại diện Bamboo Capital tham gia đại hội đồng cổ đông bất thường, biểu quyết về các nội dung tăng vốn và phát hành hoán đổi cổ phiếu M&A Cty Mass Noble

Chi tiết

Đại diện Bamboo Capital cùng Đức Long Gia Lai thăm và làm việc với ông Bill Davidson, chủ tịch Asia Global Capital Group tại Palm Spring

Ngày 18/11, Đại diện Bamboo Capital cùng Đức Long Gia Lai thăm và làm việc với ông Bill Davidson, chủ tịch Asia Global Capital Group tại Palm Spring. Về việc đầu tư xây dựng và phát triển ngành hàng điện tử tiêu dùng tại Việt Nam.

Chi tiết

Đại diện Bamboo Capital cùng Đức Long Gia Lai và Asia Global Capital Group ký hợp đồng với công ty Luật DHC Elliot Lutzker Tại Mỹ

Đại diện Bamboo Capital cùng Đức Long Gia Lai và Asia Global Capital Group ký hợp đồng với công ty Luật DHC ELLIOT LUTZKER (dhclegal.com), về việc sử dụng...

Chi tiết

Đại diện Bamboo Capital cùng Đức Long Gia Lai và Asia Global Capital Group làm việc và ký hợp đồng với công ty Investor Relation (IR): Kcsa Strategic Comunication tại Mỹ

Đại diện Bamboo Capital cùng Đức Long Gia Lai và Asia Global Capital Group làm việc và ký hợp đồng với công ty Investor Relation (IR): KCSA Strategic Comunication về việc sử dụng các quan hệ đầu tư tại Mỹ.

Chi tiết

Pages