Job Opportunities

Chúng tôi cần một đội ngũ nhân sự có kiến thức chuyên môn cao và sâu rộng. Nếu bạn muốn đứng trong hàng ngũ của chúng tôi thì hãy xem qua một số vị trí chúng tôi đang tuyển hoặc gửi email về bộ phận tuyển dụng của chúng tôi: tien.ttk@bamboocap.com.vn