Disclosure

CBTT thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Jul, 16 2018 View more
BCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Ô tô 1-5

BCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Ô tô 1-5

Jul, 16 2018 View more
CBTT thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

Jul, 16 2018 View more
CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 với nội dung như sau

Jul, 13 2018 View more
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB của BCG-TCP Ô tô 1-5

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của CTCP Ô tô 1-5 - tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Jun, 27 2018 View more
CBTT- Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Jun, 19 2018 View more
CBTT về việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc- Ông Dương Đức Hùng

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin về việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Dương Đức Hùng

Jun, 11 2018 View more
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn

Jun, 04 2018 View more
2018 Annual General Meeting

Documents for AGM 2018

Jun, 04 2018 View more
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd.

Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd. báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bamboo Capital như sau:

May, 24 2018 View more

Pages