Disclosure

BCG: Report Insider Transaction

Report Insider Transaction of Bamboo Capital Joint Stock Company

Sep, 06 2018 View more
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất soán xét bán niên 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất soán xét bán niên 2018

Aug, 29 2018 View more
BCG: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

BCG: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Aug, 22 2018 View more
BCG: Notification Insider Transaction

BCG:Notification Insider Transaction of Bamboo Capital Joint Stock Company

Aug, 22 2018 View more
BCG: Report affiliated person trade

BCG: Report affiliated person trade of Bamboo Capital Joint Stock Company

Aug, 17 2018 View more
BCG: Notification Affiliated person trade

BCG:Notification Affiliated person trade of Bamboo Capital Joint Stock Company

Aug, 09 2018 View more
VSD adjusts the foreign ownership limit at BCG

The Vietnam Securities Depository (VSD) announces the adjustment to the foreign ownership limit at Bamboo Capital Joint Stock Company (BCG) from 49% down to 35.78% as from August 07, 2018.

Aug, 08 2018 View more
Báo cáo tình hình quản trị của công ty 6 tháng 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị của công ty 6 tháng 2018

Jul, 30 2018 View more
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2/2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2/2018

Jul, 30 2018 View more
CBTT thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Jul, 16 2018 View more

Pages