Công Bố Thông Tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Imperial Dragon Investments Limited

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Imperial Dragon Investments Limited có liên quan đến CĐNB của BCG

Apr, 21 2017 Chi tiết
CBTT Báo cáo thường niên năm 2016

Công ty CP Bamboo Capital công bố thông tin về báo cáo thường niên năm 2016.

Apr, 19 2017 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Imperial Dragon Investments Limited

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Imperial Dragon Investments Limited - tổ chức có liên quan đến CĐNB của BCG.

Apr, 12 2017 Chi tiết
CBTT Nghị quyết vv chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông Thường Niên năm 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Nghị quyết vv chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông Thường Niên năm 2017.

Apr, 12 2017 Chi tiết
CBTT vv xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin về việc Công ty đã gửi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 và chờ Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM chấp thuận

Apr, 12 2017 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Cty CP Thành Vũ Tây Ninh

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Vũ Tây Ninh có liên quan đến CĐNB của BCG như sau.

Apr, 05 2017 Chi tiết
CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán năm 2016

Công ty Cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán năm 2016.

Apr, 01 2017 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Công ty Cổ phần Thành Vũ Tây Ninh

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Vũ Tây Ninh có liên quan đến CĐNB của BCG.

Mar, 28 2017 Chi tiết
CBTT Nghị quyết thoái vốn khỏi Công ty CP Năng Lượng BCG-Nam Việt

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết thoái vốn khỏi Công ty CP Năng Lượng BCG-Nam Việt

Mar, 22 2017 Chi tiết
Thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của công ty Tracodi

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty cổ phần  Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải- Tracodi (TCD).

Mar, 20 2017 Chi tiết

Pages