Công Bố Thông Tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Imperial Dragon Investments Limited

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Imperial Dragon Investments Limited có liên quan đến CĐNB của BCG

May, 12 2017 Chi tiết
CBTT Thư mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin: Thư mời tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017.

May, 10 2017 Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty:

May, 10 2017 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Thị Minh Châu

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Hoàng Thị Minh Châu

May, 05 2017 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Thị Mai Loan

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Lê Thị Mai Loan

May, 04 2017 Chi tiết
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau

May, 04 2017 Chi tiết
BCG-CBTT giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý I.2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin giải trình kết quả hoạt động kinh doanh Quý I.2017 so với Quý I.2016

May, 03 2017 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- Nguyễn Thanh Hùng

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- Ông Nguyễn Thanh Hùng

Apr, 28 2017 Chi tiết
CBTT Nghị quyết đầu tư vào Cty TNHH Nam Cường Sài Gòn

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Nghị quyết đầu tư vào Cty TNHH Nam Cường Sài Gòn.

Apr, 27 2017 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- Hoàng Thị Minh Châu

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- Bà Hoàng Thị Minh Châu

Apr, 27 2017 Chi tiết

Pages