Công Bố Thông Tin

CBTT V/v góp vốn thành lập công ty TNHH Bamboo Agriculture

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc góp vốn thảnh lập công ty TNHH Bamboo Agriculture

Jan, 12 2018 Chi tiết
CBTT về việc xin gia hạn thời hạn công bố các BCTC niên độ tài chính 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc xin gia hạn thời hạn công bố các BCTC niên độ tài chính 2018

Jan, 05 2018 Chi tiết
CBTT Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Dec, 21 2017 Chi tiết
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn BCG - CTy CP TĐ Vàng Bạc Đá Quý DOJI

Công ty CP Bamboo Capital đã nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn BCG của Công ty CP Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI

Dec, 14 2017 Chi tiết
CBTT Nghị quyết về việc góp vốn vào CTCP BCG Energy

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết về việc góp vốn vào Công ty CP BCG Energy

Dec, 07 2017 Chi tiết
CBTT Nghị quyết thành lập Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời Tân Thạnh 1

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết thành lập Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời Tân Thạnh 1

Dec, 05 2017 Chi tiết
CBTT vv triển khai và thông qua phương án chi tiết phát hành trái phiếu

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc triển khai và thông qua phương án chi tiết phát hành trái phiếu

Nov, 23 2017 Chi tiết
CBTT về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Nov, 09 2017 Chi tiết
CBTT Giải trình biến động kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2017 so với Quý III/2016

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2017 so với Quý III/2016

Oct, 30 2017 Chi tiết
CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý III/2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý III/2017

Oct, 27 2017 Chi tiết

Pages