Công Bố Thông Tin

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn khỏi Công ty Phú Thuận

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn khỏi Công ty Phú Thuận

Feb, 28 2018 Chi tiết
Thông báo V/v ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :

Feb, 28 2018 Chi tiết
CBTT NQ HĐQT vv triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 3.2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 3/2018

Feb, 28 2018 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Imperial Dragon Investments Limited

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Imperial Dragon Investments Limited - tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Feb, 01 2018 Chi tiết
Công văn giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh Q4/2017 so với Q4/2016

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố công văn giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh Q4/2017 so với Q4/2016

Jan, 31 2018 Chi tiết
CBTT - Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý IV/2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý IV/2017

Jan, 30 2018 Chi tiết
Báo cáo tình hình quản trị của công ty 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị của công ty 2017.

Jan, 30 2018 Chi tiết
CBTT V/v thoái vốn khỏi công ty cổ phần dịch vụ Tracodi

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc góp vốn V/v thoái vốn khỏi công ty cổ phần dịch vụ Tracodi.

Jan, 29 2018 Chi tiết
Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2018 như sau:

Jan, 15 2018 Chi tiết
CBTT V/v góp vốn thành lập công ty TNHH Bamboo Agriculture

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc góp vốn thảnh lập công ty TNHH Bamboo Agriculture

Jan, 12 2018 Chi tiết

Pages