Công Bố Thông Tin

CBTT điều chỉnh tỷ lệ room cho nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 08/08/2018, công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được công văn số 11617/VSD-ĐK ngày 06/08/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc điều chỉnh room cho nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán BCG như sau:

Aug, 08 2018 Chi tiết
Báo cáo tình hình quản trị của công ty 6 tháng 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị của công ty 6 tháng 2018

Jul, 30 2018 Chi tiết
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2/2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2/2018

Jul, 30 2018 Chi tiết
CBTT thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Jul, 16 2018 Chi tiết
BCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Ô tô 1-5

BCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Ô tô 1-5

Jul, 16 2018 Chi tiết
CBTT thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

Jul, 16 2018 Chi tiết
CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 với nội dung như sau

Jul, 13 2018 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB của BCG- CTCP Ô tô 1-5

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của CTCP Ô tô 1-5 - tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Jun, 27 2018 Chi tiết
CBTT- Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Jun, 19 2018 Chi tiết
CBTT về việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc- Ông Dương Đức Hùng

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin về việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Dương Đức Hùng

Jun, 11 2018 Chi tiết

Pages