Công Bố Thông Tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB của BCG- CTCP Ô tô 1-5

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của CTCP Ô tô 1-5 - tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Jun, 27 2018 Chi tiết
CBTT- Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Jun, 19 2018 Chi tiết
CBTT về việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc- Ông Dương Đức Hùng

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin về việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Dương Đức Hùng

Jun, 11 2018 Chi tiết
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược và cổ đông lớn

Jun, 04 2018 Chi tiết
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau

Jun, 04 2018 Chi tiết
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd.

Mirae Asset Daewoo Co.,Ltd. báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bamboo Capital như sau:

May, 24 2018 Chi tiết
CBTT Về việc thoái vốn khỏi CTCP Viet Golden Farm

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin về việc thoái vốn khỏi CTCP Viet Golden Farm

May, 16 2018 Chi tiết
BCG: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :

May, 16 2018 Chi tiết
CBTT Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Công ty cổ phần Bamboo Capital công bố thông tin Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiền quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

May, 07 2018 Chi tiết
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2/2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2/2018

May, 02 2018 Chi tiết

Pages