Công Bố Thông Tin

CBTT - Báo cáo tài chính Quý I/2017

Công ty CP Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I/2017

Apr, 26 2017 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ-Lê Thị Mai Loan

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- Bà Lê Thị Mai Loan

Apr, 26 2017 Chi tiết
CBTT v/v Sở KH&ĐT TPHCM chấp thuận gia hạn họp ĐH Cổ đông Thường Niên năm 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin về việc Công ty đã nhận được công văn Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM chấp thuận việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty

Apr, 24 2017 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Imperial Dragon Investments Limited

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Imperial Dragon Investments Limited - tổ chức có liên quan đến CĐNB của BCG.

Apr, 21 2017 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Imperial Dragon Investments Limited

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Imperial Dragon Investments Limited có liên quan đến CĐNB của BCG

Apr, 21 2017 Chi tiết
CBTT Báo cáo thường niên năm 2016

Công ty CP Bamboo Capital công bố thông tin về báo cáo thường niên năm 2016.

Apr, 19 2017 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Imperial Dragon Investments Limited

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Imperial Dragon Investments Limited - tổ chức có liên quan đến CĐNB của BCG.

Apr, 12 2017 Chi tiết
CBTT Nghị quyết vv chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông Thường Niên năm 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Nghị quyết vv chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông Thường Niên năm 2017.

Apr, 12 2017 Chi tiết
CBTT vv xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin về việc Công ty đã gửi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 và chờ Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM chấp thuận

Apr, 12 2017 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan BCG- Cty CP Thành Vũ Tây Ninh

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Vũ Tây Ninh có liên quan đến CĐNB của BCG như sau.

Apr, 05 2017 Chi tiết

Pages