Công Bố Thông Tin

Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 3 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 3 2018

Oct, 30 2018 Chi tiết
CBTT v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi (lần thứ 17)

CBTT v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi của Bamboo Capital Group (lần thứ 17)

Oct, 19 2018 Chi tiết
BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Oct, 19 2018 Chi tiết
Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp của BCG

Oct, 16 2018 Chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Sep, 06 2018 Chi tiết
BCG: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

BCG: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Aug, 22 2018 Chi tiết
BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Aug, 22 2018 Chi tiết
BCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thành Vũ Tây Ninh

BCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thành Vũ Tây Ninh

Aug, 17 2018 Chi tiết
BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Thành vũ Tây Ninh

BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Thành vũ Tây Ninh

Aug, 09 2018 Chi tiết
CBTT điều chỉnh tỷ lệ room cho nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 08/08/2018, công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được công văn số 11617/VSD-ĐK ngày 06/08/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc điều chỉnh room cho nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán BCG như sau:

Aug, 08 2018 Chi tiết

Pages