Công Bố Thông Tin

CBTT_Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ bán niên 2015

CBTT định kỳ_BCTC hợp nhất và riêng lẻ bán niên 2015

Aug, 29 2015 Chi tiết
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2015 Aug, 14 2015 Chi tiết
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 Jul, 28 2015 Chi tiết
Niêm yết cổ phiếu BCG trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX)

Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký Niêm yết chính thức số 270/QĐ-SGDHCM do Tổng Giám đốc sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 08/07/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Bamboo Capital đã công bố về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sở GDCK Tp. HCM

Jul, 08 2015 Chi tiết
CBTT về việc góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phú Thuận Jul, 03 2015 Chi tiết
Đăng ký, lưu ký Cổ phiếu Công ty CP Bamboo Capital từ VSD Jun, 17 2015 Chi tiết
Công Bố Thông Tin về việc đầu tư vốn đề thành lập Công ty Cổ phần Viet Golden Farm May, 25 2015 Chi tiết
Thông báo V/v ủy quyền CBTT

BCG thông báo ủy quyền thực hiện CBTT như sau

May, 20 2015 Chi tiết
Công văn của UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Bamboo Capital Apr, 27 2015 Chi tiết
Công bố thông tin trở thành công ty đại chúng

Công Ty Cổ Phần Bamboo Capital xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 2038/UBCK-QLPH ngày 27 tháng 04 năm 2015 chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty Cổ Phần Bamboo Capital.

Apr, 27 2015 Chi tiết

Pages