Công Bố Thông Tin

Đăng ký, lưu ký Cổ phiếu Công ty CP Bamboo Capital từ VSD Jun, 17 2015 Chi tiết
Công Bố Thông Tin về việc đầu tư vốn đề thành lập Công ty Cổ phần Viet Golden Farm May, 25 2015 Chi tiết
Thông báo V/v ủy quyền CBTT

BCG thông báo ủy quyền thực hiện CBTT như sau

May, 20 2015 Chi tiết
Công văn của UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Bamboo Capital Apr, 27 2015 Chi tiết
Công bố thông tin trở thành công ty đại chúng

Công Ty Cổ Phần Bamboo Capital xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 2038/UBCK-QLPH ngày 27 tháng 04 năm 2015 chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty Cổ Phần Bamboo Capital.

Apr, 27 2015 Chi tiết
Thư mời và tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2015 Apr, 01 2015 Chi tiết
Công bố thông tin và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015 Apr, 01 2015 Chi tiết

Pages