Công Bố Thông Tin

CBTT- Báo cáo tài chính Hợp nhất và riêng lẻ Quý 3.2015

BCG công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất và riêng lẻ Quý 3.2015

Nov, 13 2015 Chi tiết
CBTT về việc đầu tư vào Công ty CP ACG Việt Nam

Công bố thông tin về việc đầu tư vào Công ty cổ phần ACG Việt Nam

Sep, 03 2015 Chi tiết
CBTT_Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ bán niên 2015

CBTT định kỳ_BCTC hợp nhất và riêng lẻ bán niên 2015

Aug, 29 2015 Chi tiết
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2015 Aug, 14 2015 Chi tiết
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 Jul, 28 2015 Chi tiết
Niêm yết cổ phiếu BCG trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX)

Căn cứ Quyết định chấp thuận đăng ký Niêm yết chính thức số 270/QĐ-SGDHCM do Tổng Giám đốc sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 08/07/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Bamboo Capital đã công bố về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại sở GDCK Tp. HCM

Jul, 08 2015 Chi tiết
CBTT về việc góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phú Thuận Jul, 03 2015 Chi tiết
Đăng ký, lưu ký Cổ phiếu Công ty CP Bamboo Capital từ VSD Jun, 17 2015 Chi tiết
Công Bố Thông Tin về việc đầu tư vốn đề thành lập Công ty Cổ phần Viet Golden Farm May, 25 2015 Chi tiết
Thông báo V/v ủy quyền CBTT

BCG thông báo ủy quyền thực hiện CBTT như sau

May, 20 2015 Chi tiết

Pages