Công Bố Thông Tin

CBTT về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty.

Oct, 21 2016 Chi tiết
CBTT Nghị quyết góp vốn vào Công ty CP Dịch Vụ Tracodi

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc góp vốn vào Công ty CP Dịch Vụ Tracodi.

Oct, 18 2016 Chi tiết
CBTT về việc thay đổi người nội bộ

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ công ty.

Oct, 17 2016 Chi tiết
CBTT Nghị quyết góp vốn đầu tư vào Công ty CP Năng Lượng Gaia

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết góp vốn đầu tư vào Công ty CP Năng Lượng Gaia.

Oct, 13 2016 Chi tiết
CBTT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Oct, 11 2016 Chi tiết
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của CTCP Bamboo Capital

Ngày 19/9/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Báo cáo số 95/2016/CV-BCG ngày 9/8/2016 của CTCP Bamboo Capital (Mã CK: BCG).

Oct, 10 2016 Chi tiết
CBTT về việc Cty CP Đầu Tư Trường Thành Quy Nhơn không còn là công ty liên kết của BCG

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố về việc Cty CP Đầu Tư Trường Thành Quy Nhơn không còn là công ty liên kết của BCG.

Sep, 30 2016 Chi tiết
CBTT về việc tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong Cty CP Phát Triển Nguyễn Hoàng

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố về việc tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong Cty CP Phát Triển Nguyễn Hoàng.

Sep, 29 2016 Chi tiết
Nghị quyết về việc chuyển nhượng cổ phần của Cty CP Đầu Tư Trường Thành Quy Nhơn.

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố về việc chuyển nhượng cổ phần của Cty CP Đầu Tư Trường Thành Quy Nhơn.

Sep, 29 2016 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB CTCP Thành Vũ Tây Ninh

CTCP Thành Vũ Tây Ninh thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Sep, 15 2016 Chi tiết

Pages