Công Bố Thông Tin

CBTT Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Dec, 06 2016 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB CTCP Thành Vũ Tây Ninh

CTCP Thành Vũ Tây Ninh thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Công ty Cổ phần Bamboo Capital.

Nov, 29 2016 Chi tiết
CBTT Nghị quyết đính chính Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐQT đã công bố ngày 17/11/2016

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết đính chính Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐQT đã công bố ngày 17/11/2016

Nov, 23 2016 Chi tiết
CBTT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2016 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12/2016 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nov, 18 2016 Chi tiết
CBTT Nghị quyết góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH B.O.T ĐT830

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH B.O.T ĐT830.

Nov, 02 2016 Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Thế Tài

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Thế Tài.

Nov, 01 2016 Chi tiết
Giải trình biến động kết quả SXKD Q3/2016 so với Q3/2015

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố giải trình biến động kết quả SXKD Q3/2016 so với Q3/2015

Nov, 01 2016 Chi tiết
CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ Quý 3/2016

BCG công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ Quý 3.2016.

Oct, 28 2016 Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐNB Nguyễn Thế Tài

Ông Nguyễn Thế Tài thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB Công ty Cổ phần Bamboo Capital như sau.

Oct, 27 2016 Chi tiết
CBTT Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Oct, 21 2016 Chi tiết

Pages