Công Bố Thông Tin

Thông báo điều chỉnh nội dung ngày giao dịch tại thông báo 62 ngày 20/01/2018

Sở GDCK TP.HCM thông báo điều chỉnh nội dung ngày ngày giao dịch tại thông báo số 62 ngày 20/01/2017 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã CK: BCG) như sau:

Oct, 31 2018 Chi tiết
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 3 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 3 2018

Oct, 30 2018 Chi tiết
CBTT v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi (lần thứ 17)

CBTT v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi của Bamboo Capital Group (lần thứ 17)

Oct, 19 2018 Chi tiết
BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Oct, 19 2018 Chi tiết
Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp của BCG

Oct, 16 2018 Chi tiết
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Sep, 06 2018 Chi tiết
BCG: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

BCG: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Aug, 22 2018 Chi tiết
BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Aug, 22 2018 Chi tiết
BCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thành Vũ Tây Ninh

BCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thành Vũ Tây Ninh

Aug, 17 2018 Chi tiết
BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Thành vũ Tây Ninh

BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Thành vũ Tây Ninh

Aug, 09 2018 Chi tiết

Pages