Công Bố Thông Tin

BCG: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

BCG: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Aug, 22 2018 Chi tiết
BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Aug, 22 2018 Chi tiết
BCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thành Vũ Tây Ninh

BCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thành Vũ Tây Ninh

Aug, 17 2018 Chi tiết
BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Thành vũ Tây Ninh

BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Thành vũ Tây Ninh

Aug, 09 2018 Chi tiết
CBTT điều chỉnh tỷ lệ room cho nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 08/08/2018, công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được công văn số 11617/VSD-ĐK ngày 06/08/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc điều chỉnh room cho nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán BCG như sau:

Aug, 08 2018 Chi tiết
Báo cáo tình hình quản trị của công ty 6 tháng 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị của công ty 6 tháng 2018

Jul, 30 2018 Chi tiết
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2/2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2/2018

Jul, 30 2018 Chi tiết
CBTT thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Jul, 16 2018 Chi tiết
BCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Ô tô 1-5

BCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Ô tô 1-5

Jul, 16 2018 Chi tiết
CBTT thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

Jul, 16 2018 Chi tiết

Pages