Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Vui lòng xem file đính kèm


Các tin khác