Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến NNB của BCG- CTCP Ô tô 1-5

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của CTCP Ô tô 1-5 - tổ chức có liên quan đến NNB của BCG.

Các tập tin đính kèm

PDF icon 20180626_20180626 - BCG - TBGD CD LQ - CTCP OTO 1-5.pdf Jun, 27 2018 Download  

Các tin khác