Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty.

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng thông báo về Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty.

Vui lòng xem file đính kèm


Các tin khác