CBTT vv triển khai và thông qua phương án chi tiết phát hành trái phiếu

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc triển khai và thông qua phương án chi tiết phát hành trái phiếu


Các tin khác