CBTT V/v thoái vốn khỏi công ty cổ phần dịch vụ Tracodi

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc góp vốn V/v thoái vốn khỏi công ty cổ phần dịch vụ Tracodi.


Các tin khác