CBTT V/v góp vốn thành lập công ty TNHH Bamboo Agriculture

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc góp vốn thảnh lập công ty TNHH Bamboo Agriculture.


Các tin khác