CBTT v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi (lần thứ 17)

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 17 được cấp bởi Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết xem file đính kèm.

Các tập tin đính kèm

PDF icon BCG-CBTT33- CB Giay chung nhan DKKD lan thu 17.pdf Oct, 19 2018 Download  

Các tin khác