CBTT về việc xin gia hạn thời hạn công bố các BCTC niên độ tài chính 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc xin gia hạn thời hạn công bố các BCTC niên độ tài chính 2018

Các tập tin đính kèm

PDF icon BCG - Công văn xin gia hạn CBTT BCTC 2018.pdf Jan, 05 2018 Download  

Các tin khác