CBTT về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Các tập tin đính kèm

PDF icon CBTT-Thay doi nguoi duoc uy quyen cbtt.pdf Nov, 09 2017 Download  

Các tin khác