CBTT Về việc hợp tác kinh doanh với Cty TNHH VIPICO

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc hợp tác kinh doanh với Cty TNHH VIPICO.

Các tập tin đính kèm

PDF icon BCG-CBTT10- Vv Hop tac kinh doanh voi VIPICO (1).pdf Mar, 21 2018 Download  

Các tin khác