CBTT - Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn của BCG

Công ty Cổ phần Bamboo Capital CBTT thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc tăng vốn

Các tập tin đính kèm

PDF icon BCG-CBTT vv thay doi GCNDKDN-tang von.pdf Jul, 22 2016 Download  
PDF icon GCNĐKDN Bamboo L15.pdf Jul, 22 2016 Download  

Các tin khác