CBTT Nghị quyết thành lập Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời Tân Thạnh 1

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết thành lập Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời Tân Thạnh 1

Các tập tin đính kèm

PDF icon BCG-CBTT 24h- NQ thanh lap CTCP NLMT Tan Thanh 1 (2).pdf Dec, 05 2017 Download  

Các tin khác