CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn khỏi công ty ACG Việt Nam.

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn khỏi công ty ACG Việt Nam.


Các tin khác