CBTT điều chỉnh tỷ lệ room cho nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 08/08/2018, công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được công văn số 11617/VSD-ĐK ngày 06/08/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc điều chỉnh room cho nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán BCG như sau:

  • VSD thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ room của nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán BCG từ 49% xuống 35,78%      
  • Thời gian hiệu lực: 07/08/2018      

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm

PDF icon BCG-CBTT28- CBTT TB dieu chinh ty le room NDT nuoc ngoai.pdf Aug, 08 2018 Download  

Các tin khác