CBTT danh sách cổ đông nhà nước , cổ đông chiến lược và cổ đông lớn nắm giữ đến ngày 15.03.2018

BCG công bố thông tin CBTT danh sách cổ đông nhà nước , cổ đông chiến lược và cổ đông lớn nắm giữ đến ngày 15.03.2018

Thông tin chi tiết ở file đính kèm

Các tập tin đính kèm

PDF icon BCG- Danh sach co dong lon chien luoc 15032018.pdf Mar, 21 2018 Download  

Các tin khác