CBTT danh sách cổ đông lớn và cổ đông nhà nước nắm giữ đến ngày 31.08.2017

BCG công bố thông tin danh sách cổ đông lớn và cổ đông nhà nước nắm giữ đến ngày 31.08.2017

Thông tin chi tiết ở file đính kèm

Các tập tin đính kèm

PDF icon DSACH CO DONG LON, CD CHIEN LUOC CHOT DEN 31.08.2017.pdf Sep, 08 2017 Download  

Các tin khác