CBTT Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2017.


Các tin khác