CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 và giải trình biến động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ

Chi tiết xem file đính kèm


Các tin khác