BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Ông Nguyễn Hồ Nam thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Bamboo Capital như sau:

Chi tiết xem file đính kèm


Các tin khác