BCG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Thành vũ Tây Ninh

CTCP Thành vũ Tây Ninh thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Bamboo Capital như sau:

 
Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm

PDF icon 20180809_20180809 - BCG - TBGD CDLQ - Thanh Vu Tay Ninh.pdf Aug, 09 2018 Download  

Các tin khác