BCG công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thành Vũ Tây Ninh

BCG công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thành Vũ Tây Ninh như sau:

1.Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư: Công ty CP Thành Vũ Tây Ninh

  • Tên tổ chức đầu tư: Công ty CP Thành Vũ Tây Ninh
  • Số Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3900682495 cấp lần đầu ngày 18/05/2009, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 30/06/2016 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.
  • Địa chỉ liên hệ: Tổ 7, Khu phố 4, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
  • Điện thoại: 066.3878876 Fax : 066.3878885

2.Người có liên quan ( đang nắm giữ cùng cổ phiếu) : không có

3.Tên cổ phiếu : CTCP Bamboo Capital

4.Các tài khoản giao dịch có chứng khoán:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: không có

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn : 17.800.000 cổ phần

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 17.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,95%

8.Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn/không còn là cổ đông lớn: 07/07/2016.

9. Lý do thực hiện giao dịch: mua cổ phiếu BCG phân phối lại theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Bamboo Capital về việc phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết.

10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ: không có

11. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: không có

File đính kèm tại đây:

 

 

Các tập tin đính kèm

PDF icon VB Bao cao tro thanh co dong lon- Thanh Vu Tay Ninh.pdf Jul, 14 2016 Download  

Các tin khác