BCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Ô tô 1-5

Công ty Cổ phần Ô tô 1-5 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Bamboo Capital như sau:

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm

PDF icon 20180713_20180713 - BCG - KQGD CD LQ - CTCP Oto 1-5.pdf Jul, 16 2018 Download  

Các tin khác