Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - người có liên quan đến NNB của BCG.

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - người có liên quan đến NNB của BCG.


Các tin khác