Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Ông Nguyễn Hồ Nam- người nội bộ Công ty Cổ phần Bamboo Capital  báo cáo giao dịch cổ phiếu BCG như sau:

Chi tiết xem file đính kèm


Các tin khác