Công Bố Thông Tin

CBTT Thay đổi Người đại diện của BCG tại BOT DT830

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về việc thay đổi Người đại diện của BCG tại BOT DT830

Aug, 02 2019 Chi tiết
CBTT Người phụ trách quản trị Công ty

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về Người phụ trách quản trị Công ty.

Aug, 01 2019 Chi tiết
Báo cáo quản trị 6 tháng 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2019

Jul, 30 2019 Chi tiết
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2 năm 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2 năm 2019

Jul, 30 2019 Chi tiết
CBTT ký kết hợp đồng quản lý khách sạn cho dự án Malibu Hội An

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về việc công ty Indochina Hội An Beach Villas (thành viên trực thuộc) đã tiến hành ký kết hợp đồng quản lý khách sạn cho dự án Malibu Hội An

Jul, 26 2019 Chi tiết
CBTT ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 với nội dung như sau

Jun, 28 2019 Chi tiết
CBTT v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi (lần thứ 18)

CBTT v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi của Bamboo Capital Group (lần thứ 18)

May, 31 2019 Chi tiết
CBTT về việc thay đổi Người đại diện pháp luật của công ty

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện pháp luật của công ty.

May, 20 2019 Chi tiết
CBTT- Điều lệ công ty 2019

Công ty cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố về điều lệ 2019 của công ty.

May, 15 2019 Chi tiết
CBTT Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

May, 10 2019 Chi tiết

Pages