Công Bố Thông Tin

CBTT v/v bổ sung vốn góp tại CTCP BCG Energy

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc bổ sung vốn góp tại CTCP BCG Energy.

Dec, 06 2018 Chi tiết
CBTT Toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 06/12/2018 đến hết ngày 21/12/2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian lấy ý kiến kể từ ngày 06/12/2018 đến hết ngày 21/12/2018.

Dec, 06 2018 Chi tiết
CBTT Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

BCG - CBTT Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

Nov, 13 2018 Chi tiết
CBTT Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

BCG - CBTT Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

Nov, 12 2018 Chi tiết
CBTT Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

BCG - CBTT Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Mirae Asset Daewoo co.ltd

Nov, 12 2018 Chi tiết
CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

BCG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồ Nam

Nov, 08 2018 Chi tiết
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

BCG - CBTT v/v Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

Nov, 07 2018 Chi tiết
Thông báo điều chỉnh nội dung ngày giao dịch tại thông báo 62 ngày 20/01/2018

Sở GDCK TP.HCM thông báo điều chỉnh nội dung ngày ngày giao dịch tại thông báo số 62 ngày 20/01/2017 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã CK: BCG) như sau:

Oct, 31 2018 Chi tiết
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 3 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 3 2018

Oct, 30 2018 Chi tiết
CBTT v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi (lần thứ 17)

CBTT v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi của Bamboo Capital Group (lần thứ 17)

Oct, 19 2018 Chi tiết

Pages